Doradztwo w zakresie
zatrudniania obcokrajowców
Dla obcokrajowcy

Praca w Polsce

Pomagamy uzyskać zezwolenie na pracę sezonową lub długoterminową w Polsce dla obcokrajowców. Podpowiadamy, jak przejść przez proces zatrudnienia w polskiej firmie. Posiadamy doświadczenie w legalizacji pobytu i pracy na terytorium Polski. Sprawimy, że wszystkie potrzebne dokumenty będą wypełnione w odpowiedni sposób, co przełoży się na wydanie pozytywnej decyzji w postaci stosownych oświadczeń.

Legalizacja pobytu

Udzielamy kompleksowej pomocy w doręczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do zalegalizowania pobytu pracy obcokrajowca w Polsce. Nasze usługi polegają na wypełnieniu doręczeniu pism w odpowiednich instytucjach państwowych. Pomoc udzielana przez firmę Teser kończy się w momencie otrzymania przez klienta pozytywnej decyzji wobec legalnego pobytu i pracy na terenie Polski.

Sprawy rodzinne

Zapewniamy kompleksową usługę prawną dotyczącą legalizacji pobytu członków rodziny obcokrajowca i zawarcia związku małżeńskiego w Polsce lub za granicą.

Obywatelstwo

Oferujemy profesjonalną obsługę prawną w postępowaniach administracyjnych w zakresie umożliwienia cudzoziemcom uzyskania obywatelstwa polskiego przy spełnieniu określonych warunków.

Zajmujemy się:

Uznaniem cudoziemca za obywatela,
Nadaniem obywatelstwa,
Potwierdzeniem posiadania obywatelstwa polskiego,
Przywróceniem obywatelstwa polskiego.

Karta Rezydenta Unii Europejskiej

Świadczymy pomoc w otrzymaniu Karty Rezydenta Unii Europejskiej, która uprawnia obcokrajowca do stałego pobytu i pracy w Polsce. Nasze usługi polegają na wypełnieniu i doręczeniu wniosku w odpowiedniej instytucji państwowej. Pomoc udzielana przez firmę Teser kończy się w momencie otrzymania przez klienta pozytywnej decyzji wobec zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Dodatkowo firma Teser udziela pomocy w:

Zakupie auta lub nieruchomości,
Wymianie Karty Pobytu,
Uzyskaniu numeru NIP,
Uzyskaniu numeru PESEL,
Otwarciu rachunku bankowego,
Uzyskaniu comiesięcznego wsparcia finansowego w kwocie 500 zł na każde dziecko z programu 500+,
Cofnięciu zakazu wjazdu do Polski,
Skróceniu czasu zakazu wjazdu do Polski,
Doradztwie i pomocy prawnej.

Zapraszamy do zamówienia usługi konsultingu przez wypełnienie formularza kontaktowego, który jest dostępny poniżej:

Pozostańmy w Kontakcie

Napisz do nas wiadomość korzystając z formularza kontaktowego.
Możesz też skorzystać z informacji kontaktowych lub odwiedzić Nas lokalnie.

Napisz do nas

Informacje Kontaktowe

Osiedle Oświecenia 13/39,
31-636 Kraków